• Door een gift op onze rekening waarvoor U een fiscaal attest zal ontvangen (vanaf 40 €)
  Rekeningnummer : BE52 7360 3150 9809

 • Door een maandelijkse geautomatiseerde opdracht, ook voor het kleinste bedrag, waarvoor U dan een samenvattend fiscaal attest zal ontvangen aan het einde van het jaar (vanaf 40 €/jaar)
  Rekeningnummer : BE52 7360 3150 9809

 • Via giften en testamentaire nalatenschap genietend van de fiscale voordelen ten behoeve van nominatieve gereserveerde bevoegdheden. Notarissen kunnen U hieromtrent alle nodige informatie verschaffen.
   

 • Door de "Noirauds" uit te nodigen op belangrijke evenementen: jumping, concert, modedéfilé, culturele evenementen, enz....
   

 • Door andere verenigingen erbij te betrekken (Service Clubs, Jongerenverenigingen, enz...)
   

 • Via peterschap bij onze evenementen:
  o Sponsoring
  o Geschenken voor prijsuitrijkingen tijdens wdtstrijden (Golf, Zijlregates, Hockey, enz...)
  o Reclame ten voordele van ons werk