Wie kan beroep doen op ons?

Het Koninklijk Werk Der Wiegjes Prinses Paola is een hulpverlening bestemd voor minderbegoede kinderen overal in Belgie. Dit zonder onderscheid van ras, godsdienst of filosofishe strekking.
Zoals:

 • Kinderen door de jeugdrechter geplaatst

 • Zij die aan een ernstige ziekte lijden

 • Zij die het slachtoffer werden van geweld

 • De kansarmen, een nieuw fenomeen in onze huidige maatschappij.Aan dit alles trachten wij, door onze tussenkomst, een steentje bij te dragen. Praktisch gezien komen kinderen vanaf hun geboorte tot hun +/- 14 jaar in aanmerking voor volgende hulpverlening:
 • Medische en farmaceutische kosten

 • Aankoop van kleding en of voedsel

 • Tussenkomst voor schoolbenodigdheden

 • Verblijfkosten in verzorgingstellingen,

 • Paramedische tussenkomst voor, o.a. gehoor- en gezichtsapparatuur,…

 • Tussenkomst voor zeeklassen, sport stages, …


Wie brengt ons op de hoogte?

 • Iedere persoon, op de hoogte van bepaalde moeilijkheden in verband met kinderen, kan ons contacteren.


 • In het bijzonder denken we vooral aan personen die beroepshalve de nabijheid van kinderen vertoeven:
  o Zoals leden uit de onderwijs sector
  o Medische sector
  o Sociale diensten zoals OCMW, gemeenten,
  o Priesters, rabbijnen, imams, vrijzinniger werkers


Er is een nauwe samenwerking tussen onze vrijwilligers en de sociale diensten van Kind en Gezin, OCMW,…
Tevens geven de bevoegde diensten van het Paleis, o.a. het secretariaat van de Koningin regelmatig de hun toegerichteaanvragen door.

Elke aanvraag wordt, na nauwkeurig onderzoek, voorgelegd op onze maandelijkse vergadering. In functie daarvan beslist men over het toe te kennen bedrag.


In geval van nood kan de hulpverlening onmiddellijk toegekend worden in enkele dagen, laat staan uren, dit zonder voorafgaand overleg.

  Ondervoorzitter Filantropie

Tel: 0471 56 65 70
philanthropy@noirauds.be