Historiek

Sinds 1876 doorkruisen de "Noirauds" tijdens de carnavalperiode de straten van Brussel en omgeving. Zij bezoeken de restaurants teneinde fondsen in te zamelen voor de minder bedeelte kinderen.

De klederdracht: witte hoge hoed, zwarte rok, hevige gekleurde pofbroek, kettingen, opzichtige snuisterijen en zwartgemaakt gelaat komen zeker spectaculair over, maar hebben tot doel zich op een vrolijke manier te laten opmerken zodoende de offerblokken in de vorm van een zwarte pop te vullen.

Deze klederdracht heeft een geschiedenis: bij onze oprichting in 1876, zit men in volle ontdekkingsperiode van Afrika en zo beeldt het volk zich de afirkaanse notabelen in. Daarbij dient het zwartgemaakt gelaat om de anoniemiteit van de verzamelaars te behouden bij de restaurants waar zij ook regelmatig klant zijn.

Onze vereniging werd oorspronkelijk opgericht om een kinderdagverblijf uit het brusselse te vrijwaren van een faillissement. De opdracht, kinderen uit de nood helpen, werd voortgezet en verspreid ov waarvoor U een fiscaal attest zult ontvangener het hele land? Er is veel werk aan de winkel!

In 1959, Princes Paola, ondertussen onze koningin geworden, nam het voorzitterschap voor haar. Onze vereniging werd dan omgedoopt tot:" Koninlijke Werk der Wiegjes Princes Paola".


Voor meer informatie over de geschiedenis van de "Noirauds", klik hier