STICHTING JACQUES CREYELMAN

Stichting van Openbaar Nut te Brussel

Identificatie N° 3487

De Stichting Jacques Creyelman is een instelling  van Openbaar Nut te Brussel ,opgericht in 1969.

Deze werd gesticht ter nagedachtenis van Jacques Creyelman, oud President van het Koninklijk Werk de Wiegjes Prinses Paola.

Ze is samengesteld uit 8 leden, allen vrijwilligers.

Het doel, sinds de oprichting, is steeds  hulpverlening te geven aan kansarme kinderen van Belgïe , voornamelijk uit de regio Brussel.

Er is geen specifiek project, wel is het de bedoeling zo vaak mogelijk tussen te komen, en niets te moeten weigeren, bij gebrek aan middelen.

De hulpverlening gebeurt op staande voet:                                                                        

*voor zuigelingen ,via babyuitzet, beddegoed, medische verzorging,levensmiddelen,speciale voeding…

*voor jonge kinderen, via ontwikkelingsbijstand (kinesitherapie, logopedie, optische hulpverlening)…

 
Samengenomen, families met kinderen van 0 tot 14jaar, die in noodsituatie verkeren worden ,op concrete wijze geholpen.

Er is  ook, in mindere mate, tussenkomst voorzien voor de financiering van vakantiekampen, kinderfeesten, schoolvakanties, zee-en bosklassen…

Al deze bemiddelingen gebeuren via volgende tussenpersonen: social assistenten, directie van kinderkribben en scholen, OCMW ‘s of gewoonweg voor de schrijnende gevallen die men in sommige buurten kan aantreffen…

Jean-Pierre Hees – Voorzitter

Sociale Zetel: Auguste Dansestraat, 88 – 1180 Brussel

Bank rekening : 310-0840120-89